Jäsenkunta

KVS:ssa on jäseniä vuoden 2019 alussa yhteensä 101 henkilöä, joiden kotipaikoista 25 %:lla oli Korpilahdella, 37 %:lla Jyväskylässä (muu kuin Korpilahti), 17 %:lla Muuramessa ja loput muualla Keski-Suomessa ja Suomessa